SEMPURNAKAN HUTANG CEPAT!!!

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan jenganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan.” – Al-Baqarah ayat 282

Begitulah potongan ayat yang telah diambil dari surah Al-Baqarah, mengisahkan tentang menyegerakan melangsaikan hutang. Mengapa kita perlu selesaikan hutang cepat sementara masih hidup? Antaranya ialah, bagi memudahkan urusan kaum keluarga dan juga diri sendiri selepas mati. Tiada yang tergantung antara manusia yang masih hidup. Di sini terdapat beberapa akibat daripada menunda pembayaran hutang.

 1. Amal Solehnya Sebagai Pengganti Hutang
  “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karana di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.”(HR. Ibnu Majah).
 2. Urusannya di Akhirat Tergantung
  Jiwa seorang mukmin masih “tergantung dengan hutangnya hingga dia melunaskannya.” (HR. Tirmidzi)
 3. Menghadap Allah dengan Status Pencuri
  “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah).
 4. Dosa Tidak Diampuni Meski Mati Syahid
  ‎ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ
  “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.” (HR. Muslim)
 5. Merenggangkan Tali Siraturahim
  Jika kita menunda-nunda hutang pasti akan menyakiti hati si pemberi hutang kerana kita sebagai yang di hutangi tidak mengutamakan atau menyegerakan membayar hutang. “Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari)
  Mari kita menyegerakan dalam selesaikan hutang sementara masih dipinjamkan nyawa oleh Allah S.W.T, agar hidup kita tidak dibebani dengan masalah yang akan diheret hingga ke akhirat.

#hutang #pustakadaruliman #islamituindah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *