QADA & FIDYAH

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa…. Kalimat di atas merupakan sebagian dari ayat Al-Quran (Q.S. Al Baqarah : 183) yang menjadi landasan menjalankan ibadah Puasa bagi sekalian mukmin. Namun, terdapat beberapa orang yang kurang mampu menjalankan ibadah Puasa. Dengan berbagai faktor, seperti sakit, melahirkan, haidh, nifas, dan lain-lain. Sehingga atas kewajiban yang tidak terlaksana itu diyakini sebagai hutang. Oleh kerana itu, hutang harus dibayar, diberikanlah tuntunan yakni Qada dan Fidyah.

Qada

Qada ialah mengganti. Mengganti ibadah yang seharusnya dilakukan di waktu lainnya. Mengqada meliputi ibadah seperti solat dan puasa. Apabila seseorang muslim yang sudah baligh, yang sudah mendapatkan kewajiban untuk beribadah dan terdapat halangan untuk melakukannya, diberikan keringanan dan kesempatan untuk membolehkan mengqadakannya.

Kegiatan mengqadakan ibadah dilakukan bagi yang benar-benar berada di dalam keadaan unzur . Sehingga ia tidak mencapai tahap kewajibannya. Akan tetapi, mengqada tidak berlaku kepada orang-orang yang sengaja meninggal kewajipan dan lalai di saat waktu ibadah.

Fidyah

Fidyah pula ialah memberi makan. Kita mengenal Zakat Fitrah, dimana kewajiban seorang muslim memberikan bahan makanan kepada muslim lainnya yang tidak mampu. Fidyah merupakan kegiatan yang hampir sama dengan Zakat Fitrah. Perbezaan berdasar antara Fidyah dan Zakat Fitrah ialah Zakat Fitrah hanya boleh dilakukan saat bulan Ramadhan sedangkan Fidyah dilakukan pada semua bulan.

Fidyah dan mengqada merupakan kemudahan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memberikan pembelajaran tanggung jawab seorang makhluk pada Allah SWT. Sebab adanya halangan/unzur, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengganti ibadah yang belum dilaksanakan tersebut.

Berapakah Besarnya Fidyah? Untuk dapat mengetahui berapa besar Fidyah bagi tiap orang miskin yang harus diberi makan, dapat dilihat pada beberapa nash hadits yang digunakan sebagai rujukan:

Dalam hadis riwayat Daruquthniy dari Ali bin Abi Thalib dan dari Ayyub bin Suwaid, menyatakan perintah Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang melakukan jima’ atau berhubungan badan dengan isterinya di suatu siang di bulan Ramadhan untuk melaksanakan kifarah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Kifarat

Kifarat puasa ialah denda yang di kenakan kepada suami yang melakuan jimak dengan isteri pada siang hari dengan sengaja pada bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Dendanya ialah memerdekakan seorang hamba. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, wajib memberi 60 cupak makanan asasi kepada 60 orang miskin.

Qada dan Fidyah dilakukan sesuai lamanya puasa yang ditinggalkan dan menurut alasan yang dikategorikan di bawah ini, misal orang meninggalkan puasa selama 7 hari, orang tersebut diwajibkan mengganti puasa selama 7 hari.

Rujukan :

1.Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah, 2004, Fikih Imam Syafi’i Puasa & Zakat.
2. Lalu Khidir, 1981, Puasa dan Aspek-aspek Kehidupan Manusia.
3. Musyara wahab, 1995, Roh Ramadhan Aidil Fitri

Jom klik Telegram Channel Quran darul iman untuk dapatkan info menarik.
https://t.me/QuranDaruliman

“SELAMAT HARI RAYA SEMUA”
#fidyah #qada #puasa #pustakadaruliman #qurandaruliman #syawal2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *