Apakah HUKUM membuat pembedahan plastic untuk mencantikkan diri?

Apakah HUKUM membuat pembedahan plastic untuk mencantikkan diri

Pada asalnya sebarang bentuk pembedahan yang membawa kepada perubahan kepada anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan oleh Syarak. Ini berdasarkan firman Allah Taala tentang perkataan Iblis:

Maksudnya: “Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah”. Dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata.”- (Surah al-Nisa’: 119)

Jika pembedahan plastik bertujuan untuk perubatan, seperti pembedahan terhadap kecacatan pada badan disebabkan sakit, kemalangan, terbakar atau sebaliknya, serta disebabkan oleh kecacatan sejak lahir seperti membuang jari yang lebih atau memisahkan jari-jari yang bercantum dan sebagainya maka pembedahan seperti ini hukumnya dibolehkan. Dalil tentang kebolehan ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi yang dinukilkan daripada Arfajah ibn As’ad yang berkata:
“Hidungku telah terputus pada hari peperangan Al-Kulab masa Jahiliyyah. Jadi saya mengambil (menggantikan) hidung dengan wariq (perak). Lalu (beberapa ketika) hidungku menghasilkan bau busuk. Maka Rasulullah saw memerintahkan aku untuk menggantikannya dengan hidung yang diperbuat daripada emas.”

Abu Issa mengatakan hadis ini Hasan Gharib. Maksud hidung wariq adalah perak. Hal ini sebagai indikasi bahawa pembedahan plastik untuk rawatan dan pengubatan dibolehkan.

Walau bagaimanapun, jika pembedahan itu dilakukan untuk menambah baik penampilan diri dan kecantikan, bukannya untuk perubatan maka ia tidak dibolehkan. Dalilnya seperti yang diriwayatkan daripada Imam al-Bukhari melalui Alqama, telah berkata Abdullah:
Allah telah melaknat ke atas perempuan yang membuat tatu (Washimat) dan yang meminta dibuat tatu untuknya(Mustawshimat), para wanita yang mencukur bulu yang tumbuh pada mukanya(Namisat ) serta wanita yang meminta untuk dibuang bulu pada mukanya (Mutanammisath), dan perempuan yang menjarangkan gigi-gigi hadapannya (Mutafallijat) untuk kecantikan, yang mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah swt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *